Introductie van een verbeterde methode om zouttolerante gewassen te identificeren

(Persbericht, 12 november 2018 ) Afgelopen week is het artikel “An improved methodology to evaluate crop salt tolerance from field trials”, van de Nederlandse wetenschappers Prof. Dr. G. van Straten (Wageningen Universiteit), Prof. Dr. P. van Bodegom (Universiteit Leiden), Prof. Dr. J. Rozema (Vrije Universiteit Amsterdam), Dr. A. de Vos (Salt Farm Texel) en Dr. B. Bruning (Salt Farm Texel, Salt Farm Foundation) gepubliceerd. Dit artikel, in opdracht van Salt Farm Foundation en Ministerie van Economische Zaken, gaat over een verbeterde methode om zouttolerante gewassen te identificeren en zo de zilte landbouw vooruit te helpen.


Eén van de problemen is dat zouttolerantie een complexe zaak is. “In diverse publicaties zijn er grote verschillen in de gerapporteerde zouttolerantieniveaus tussen gewassen, (vergelijkbare) rassen, locaties en jaren”, aldus Dr. A. de Vos. Deze inconsistente gegevens belemmeren de ontwikkeling van zouttolerante gewassen en zilte landbouw. De nieuwe methode is betrouwbaar en kan een nieuwe basis vormen voor een goede beoordeling van de potentie van gewassen onder zilte omstandigheden. De methode omvat niet alleen een manier om data op een uniforme manier te analyseren, maar gaat bijvoorbeeld ook uit van de zoutconcentratie waarbij nog 90% opbrengst als maat voor de zouttolerantie in plaats van de gebruikelijke drempelwaarde. Deze drempelwaarde is de maximale zoutconcentratie zonder opbrengstverlies, maar juist dit punt laat veel variatie zien. De resultaten laten ook zien dat het aardappelras in het onderzoek matig tolerant is in plaats van het gangbare idee dat aardappel matig zoutgevoelig is. Dit maakt dit aardappelras geschikt voor teelt onder zoute omstandigheden in vele gebieden over de hele wereld. Een uniforme aanpak om de zouttolerantie te bepalen, kan het startpunt zijn voor de ontwikkeling van nieuwe zouttolerante gewasvariëteiten die miljoenen boeren kunnen helpen.

Verzilting treft grote delen van de wereld en miljoenen boeren worden geconfronteerd met afnemende opbrengsten en velen worden zelfs gedwongen te migreren. Alleen al in het kustgebied van Bangladesh moeten 27 miljoen mensen mogelijk tegen 2050 migreren vanwege de toenemende verzilting. Zouttolerante gewassen kunnen deze boeren helpen hun opbrengst en inkomsten te verhogen in verzilte gebieden.

ScienceDirect Link

Direct download

------------------------------------------einde persbericht----------------------------------

Voor de pers: voor meer informatie kunt u contact opnemen met;

Dr. Arjen de Vos

Director R&D saline agriculture

Salt Farm Texel (part of Saline Farming)

arjen@saline-farming.com

+31 6 10131963